کلاس آنلاین ریاضی عمومی

11 کالا

درحال برگزاری
دوره آنلاین
10,660,000 تومان
درحال برگزاری

پکیج کامل کنکور MBA

شروع دوره از 29 تیرماه 1402
دوره آنلاین
11,600,000 تومان
درحال برگزاری

پکیج کامل ریاضی عمومی

شروع دوره از 29 تیرماه 1402
دوره آنلاین
3,770,000 تومان
درحال برگزاری

پکیج کامل فشرده ریاضی عمومی

شروع دوره از 2 آذر 1402
دوره آنلاین
2,970,000 تومان
درحال برگزاری
دوره آنلاین
1,990,000 تومان

نکته‌ و تست آفلاین ریاضی

محتوای این دوره به صورت ویدیو ضبط شده ارائه خواهد شد.
دوره آفلاین
990,000 تومان
درحال برگزاری

نکته‌ و تست ریاضی عمومی

شروع دوره از 14 دی 1402
دوره آنلاین
990,000 تومان

حل تمرین آفلاین ریاضی عمومی

محتوای این دوره به صورت ویدیو ضبط شده ارائه خواهد شد.
دوره آفلاین
990,000 تومان
درحال برگزاری

حل تمرین ریاضی عمومی

شروع دوره از 2 آذر 1402
دوره آنلاین
990,000 تومان

درس‌ و تست آفلاین ریاضی عمومی

محتوای این دوره به صورت ویدیو ضبط شده ارائه خواهد شد.
دوره آفلاین
1,790,000 تومان
درحال برگزاری

درس‌ و تست ریاضی عمومی

شروع دوره از 29 تیرماه 1402
دوره آنلاین
1,790,000 تومان

نوگام را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: