سوالات استعداد تحصیلی بر اساس سال

درس استعداد تحصیلی یکی از دروس عمومی کنکور دکتری محسوب می‌شود. سوالات استعداد تحصیلی همراه با سوالات زبان انگلیسی عمومی در دفترچه جداگانه‌ای به داوطلب ارائه می‌شود. از سال ۱۳۹۳ تا به حال برای این درس در کنکور ۳۰ سوال طراحی می‌شود و داوطلب برای پاسخ‌گویی به دفترچه دوم یعنی دفترچه دروس عمومی، ۹۰ دقیقه زمان دارد. مرکز آموزشی نوگام که یکی از برترین ارائه دهندگان کلاس‌های کنکور آزمون دکتری می‌باشد، در ادامه به بررسی سوالات استعداد تحصیلی بر اساس سال می‌پردازد.

ضرایب دروس کنکور دکتری

شما داوطلبان گرامی باید بدانید که در جلسه کنکور دکتری دو دفترچه جداگانه اختیار شما قرار می‌گیرد. یکی از این دفترچه‌ها یعنی دفترچه اول مربوط به دروس تخصصی است و دفترچه دوم شامل سوالات دروس عمومی می‌باشد. همان‌طور که ذکر شد، استعداد تحصیلی درسی عمومی است که سوالات آن به همراه درس زبان انگلیسی در دفترچه دوم قرار می‌گیرد. برای درس استعداد تحصیلی که در این مقاله به آن می‌پردازیم، ۳۰ سوال مطرح می‌شود.

درس استعداد تحصیلی در کنکور دکتری ضریب ۱ دارد. لازم به ذکر است که درس زبان نیز دارای ضریب ۱ است و دروس تخصصی ضریب ۴ دارند. نکته دیگری که باید بدانید، این است که شما داوطلب گرامی در کارنامه خود در کنکور دکتری سه درصد را مشاهده می‌کنید. مشخص است که این سه درصد شامل دروس تخصصی، زبان انگلیسی عمومی و استعداد تحصیلی می‌شود که ضرایب هر کدام از آنها ذکر شد.

گروه‌های آزمایشی مقطع دکتری

پیش از آنکه به بررسی سوالات استعداد تحصیلی بر اساس سال بپردازیم، بهتر است بدانید که در مقطع دکتری ۷ گروه آزمایشی وجود دارد که شامل علوم انسانی، علوم پایه، هنر، کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی، زبان، فنی و مهندسی می‌باشد. درس استعداد تفصیلی برای تمامی این ۷ گروه وجود دارد و داوطلبان تمامی گروه‌های آزمایشی باید به سوالات استعداد تحصیلی امتحان پاسخ دهند. نکته دیگری که باید بدانید این است که سوالات استعداد تحصیلی این گروه با سایر گروه‌ها متفاوت است اما برای این درس در تمامی این ۷ گروه، ۳۰ سوال مطرح می‌شود و این درس در تمام گروه‌ها ضریب ۱ دارد.

پیشنهاد مطالعه: سؤالات استعداد تحصیلی دکتری علوم انسانی 1400 + پاسخ تشریحی

استعداد تحصیلی همه گروه‌ها به جز فنی و مهندسی

ساختار سوالات درس استعداد تحصیلی برای گروه‌های آزمایشی علوم انسانی، علوم پایه، هنر، کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی و زبان به این صورت است که در آن چهار بخش متفاوت طراحی می‌شود. این چهار بخش شامل درک مطلب، منطقی، تحلیلی و کمیتی می‌باشد. اما برای هر کدام از این قسمت‌ها چند سوال مطرح می‌شود؟

درک مطلب

از سال ۱۳۹۳ تا به حال برای قسمت درک مطلب ۲ متن طراحی می‌شود که در اختیار داوطلب قرار می‌گیرد. برای هر کدام از این متون ۴ سوال مطرح می‌شود. داوطلب باید با دقت زیاد متن‌ها را بخواند و سپس به سوالات پاسخ دهد. پاسخ این سوالات به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در این متون گنجانده شده‌اند. داوطلب کنکور دکتری در تمامی گروه‌ها به جز فنی و مهندسی در مجموع باید به ۸ سوال از قسمت اول یعنی درک مطلب پاسخ دهد.

منطقی

برای داوطلبان در قسمت منطقی ۷ سوال طراحی می‌شود. هر کدام از این ۷ سوال دارای متن کوتاهی هستند که داوطلب باید آن را تجزیه و تحلیل کند. این بخش پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و داوطلب باید از قوه تجزیه و تحلیل خود استفاده کند و با دقت بالا به سوالات این بخش پاسخ دهد.

تحلیلی

بخش تحلیلی شامل ۸ سوال مختلف است. در این قسمت اطلاعاتی به داوطلب ارائه می‌شود که با توجه به آن اطلاعات، سوالاتی در دفترچه کنکور درج می‌شود. پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها نیازی به دانش قبلی داوطلب ندارد و شما داوطلبان گرامی باید با دقت زیاد به سوالاتی که نیاز به قدرت تجزیه و تحلیل شما دارند، پاسخ دهید.

کمیتی

قسمت کمیتی بخش ریاضیاتی استعداد تحصیلی محسوب می‌شود که برای برخی از افراد کمی دشوار است. از این بخش ۷ سوال مطرح می‌شود. این سوالات با داده‌های عددی و سر و کار دارد. در حقیقت این قسمت توانایی حل مسئله و محاسبات عددی متقاضی را مورد سنجش قرار می‌دهد.

ساختار سوالات استعداد تحصیلی از سال ۹۳

همان‌طور که متوجه شدید، تمامی گروه‌های آزمایشی مختلف به جز گروه فنی و مهندسی باید در مجموع به ۳۰ سوال درس استدلال تحصیلی دکتری پاسخ دهند که ساختار آن را با هم مرور کردیم. از آنجا که در مورد سوالات استعداد تحصیلی بر اساس سال صحبت می‌کنیم، باید بدانید که ساختار سوالات یعنی تعداد کلی پرسش‌ها، ترتیب سوالات، تعداد سوالات هر بخش، ضریب درس استعداد تحصیلی از سال ۹۳ تا کنون ثابت باقی مانده است و تغییری نکرده است. یعنی این ساختار و فاکتورهای دیگری که ذکر شد در سال ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ به همین صورت حفظ شده و ثابت باقی مانده است.

نزدیک به ۱۰ سال است که این ساختار سوالات کنکور برای این درس هیچ تغییری نکرده است. از سال ۹۳ تا به حال ضریب درس استعداد تحصیلی دکتری ۱ است و داوطلب باید به ۳۰ سوال با جزئیاتی که از آن ذکر شد، پاسخ دهد.

پیشنهاد مطالعه: مجموعه سوالات استعداد تحصیلی دکتری

استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی

برای درس استعداد تحصیلی در دفترچه فنی مهندسی نیز ۳۰ سوال طراحی می‌شود اما همان‌طور که پیشتر نیز ذکر شد یکی از بخش‌های درس استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی با گروه‌های دیگر متفاوت است. در سوالات استعداد تحصیلی برای گروه فنی و مهندسی بخش منطقی مشاهده نمی‌شود یعنی داوطلبان این گروه باید به جای پاسخ‌گویی به بخش منطقی به سوالات بخش تجسمی پاسخ دهند. سوالات استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی شامل قسمت‌های درک مطلب، کمیتی، تحلیلی و تجسمی است. برای قسمت درک مطلب دو متن در اختیار داوطلب قرار می‌گیرد و از هر کدام از آن متون ۴ سوال مطرح می‌شود. یعنی داوطلب باید به ۸ سوال از قسمت درک مطلب پاسخ دهد. بخش کمیتی دارای ۷ سوال ریاضیاتی است. بخش تحلیلی دو بسته ۴ سوالی دارد یعنی در مجموع ۸ سوال برای قسمت تحلیلی طراحی می‌شود. قسمت تجسمی نیز دارای ۷ سوال است.

تجسمی

در قسمت تجسمی که بخش خاص گروه فنی و مهندسی است ۷ سوال مطرح می‌شود. بخش تجسمی به هوش تصویری داوطلب مرتبط است و در واقع هوش تصویری، میزان دقت و قدرت تجسم داوطلب را به چالش می‌کشد.

ساختار سوالات استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی از سال ۹۳

اگر بخواهیم در مورد سوالات استعداد تحصیلی بر اساس سال صحبت کنیم، باید بدانید که از سال ۹۳ هیچ تغییری در تعداد کل سوالات استعداد تحصیلی برای گروه فنی و مهندسی، چهاربخشی بودن سوالات، تعداد سوالات هر قسمت و ضریب درس به وجود نیامده است. بنابراین تمامی فاکتورهای مذکور سوالات استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی نیز در سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ثابت و بدون تغییر باقی مانده است.

پیشنهاد نوگام

شما داوطلبان گرامی با نوع سوالات استعداد تحصیلی بر اساس سال آشنا شده‌اید، باید بدانید که مرکز آموزشی نوگام پکیج دروس عمومی کنکوری دکتری را به شما ارائه می‌دهد که در آن درس استعداد تحصیلی در سه دوره مختلف درس و تست، حل تمرین، نکته و تست ارائه می‌شود.

داوطلب دکتری در کلاس درس و تست استعداد تحصیلی درسنامه را به صورت کامل می‌آموزد و روی آن مسلط می‌شود. دوره حل تمرین استعداد تحصیلی فاز دوم مطالعاتی محسوب می‌شود که در آن درسنامه مرور می‌شود تا تمامی مطالب آموخته شده، در ذهن داوطلب تثبیت شود. البته در این دوره تست‌هایی نیز با داوطلب کار می‌شود. کلاس نکته و تست استعداد تحصیلی آخرین فاز مطالعاتی این درس است که هدف از آن مرور درسنامه، نکات کنکوری، حل تست‌های منتخب و ارتقای مهارت‌های تست زنی است. در واقع داوطلب که در دوره‌های قبلی درسنامه را خوانده و مرور کرده است، در این دوره می‌آموزد که چگونه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سوالات کنکور پاسخ درست دهد.

نوگام را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: