روانشناسی بالینی

6 کالا

درحال برگزاری

پکیج کامل درس و تست ارشد روانشناسی بالینی

شروع دوره از 8 مرداد ماه 1402
دوره آنلاین
11,110,000 تومان
درحال برگزاری
دوره آنلاین
3,910,000 تومان
درحال برگزاری

درس و تست ارشد روانشناسی بالینی

شروع دوره از 23 آبان 1402
دوره آنلاین
1,290,000 تومان
درحال برگزاری

پکیج کامل درس و تست دکتری روانشناسی

شروع دوره از 8 مرداد ماه 1402
دوره آنلاین
11,820,000 تومان
دوره آنلاین
9,120,000 تومان

نوگام را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: