نظرات

  1. Shiiiiva 17 شهریور 1402

    عالی بود توضیحات، مالی دانشگاه تهران بهتر هست یا امیرکبیر

    پاسخ