کمپین پاییزه نوگام - نوگام

تخفیف‌های پاییزه نوگام شروع شد

تخفیف‌های پاییزه نوگام شروع شده و توی این تخفیف پکیج‌های کل ارشد MBA، دروس عمومی دکتری، ارشد و دکتری روانشناسی‌ها، ارشد و دکتری مدیریت‌ها شامل ۴۰ درصد تخفیف شدن.

40% تخفیف و تقریبا 4 ماه زمان تا کنکور و کسب رتبه‌ی خوب، خب دیگه چی بهتر از این؟

از منوی زیر، مقطع مورد نظر خودت رو انتخاب کن:

پکیج‌های ویژه کنکور مدیریت کسب و کار

پیش ثبت نام
30%
تخفیف

پکیج کامل جیمت

شروع دوره از 22 تیر 1402
2,079,000 تومان

پکیج‌های ویژه کنکور دکتری - عمومی

متاسفانه محصولی پیدا نشد

پکیج‌های ویژه کنکور ارشد - روان شناسی (همه گرایش‌ها)

پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
1,668,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد روانشناسی سنجش و اندازه‌گیری

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
4,284,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد روانشناسی آموزش کودکان استثنایی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5,292,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد روانشناسی تربیتی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
3,750,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد روانشناسی بالینی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5,946,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد روانشناسی عمومی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5,946,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مشاوره

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
4,524,000 تومان

پکیج‌های ویژه کنکور دکتری - روانشناسی (همه گرایش‌ها)

پیش ثبت نام
30%
تخفیف

پکیج کامل جیمت

شروع دوره از 22 تیر 1402
2,079,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت منابع انسانی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
6,912,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت مالی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5,544,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت تکنولوژی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5,544,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت کارآفرینی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
6,438,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت صنعتی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5,544,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت بازرگانی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
6,438,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت دولتی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
6,612,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
6,438,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مشاوره

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
4,524,000 تومان

پکیج‌های ویژه ارشد مدیریت - (همه گرایش‌ها)

پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت منابع انسانی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
6,912,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت مالی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5,544,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت تکنولوژی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5,544,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت کارآفرینی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
6,438,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت بازرگانی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
6,438,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت صنعتی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5,544,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت دولتی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
6,612,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
6,438,000 تومان

پکیج‌های ویژه دکتری مدیریت - (همه گرایش‌ها)

پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
6,972,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست دکتری مدیریت دولتی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
7,092,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست دکتری مدیریت صنعتی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5,304,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
6,078,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5,304,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست دکتری مالی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5,304,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف
6,078,000 تومان