مشاوره

4 کالا

کارگاه مصاحبه خصوصی

تاریخ برگزاری با هماهنگی داوطلب انجام می‌شود.
دوره آنلاین
590,000 تومان

کارگاه آموزش نرم‌افزارهای تحلیل آماری

محتوای این دوره به صورت ویدیو آفلاین ارائه خواهد شد.
دوره آنلاین
790,000 تومان

هر آنچه یک داوطلب دکتری به عنوان محقق نیاز دارد

محتوای این دوره به صورت ویدیو آفلاین ارائه خواهد شد.
دوره آنلاین
1,790,000 تومان

کارگاه زبان انگلیسی ویژه جلسه مصاحبه

محتوای این دوره به صورت ویدیو آفلاین ارائه خواهد شد.
دوره آنلاین
590,000 تومان

نوگام را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: