تعداد داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱

ثبت‌نام در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ از ۱۶ آذر ۱۴۰۰ آغاز شد و بعد از سه مهلت مجدد ثبت‌نام و ویرایش، تعداد ۶۳۵ هزار و ۱۱۲ نفر در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ ثبت‌نام کردند.

زمان برگزاری کنکور ارشد ۱۴۰۱

کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ در روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

تعداد شرکت‌کنندگان کنکور کارشناسی ارشد

تعداد شرکت‌کنندگان در کنکور کارشناسی‌ارشد سال‌های اخیر بدین صورت بوده است:

  • کارشناسی ارشد ٩۳: ٩۵۰ هزار نفر
  • کارشناسی ارشد ٩۴: ۸۱۲ هزار نفر
  • کارشناسی ارشد ٩۵: ۷۶۱ هزار نفر
  • کارشناسی ارشد ٩۶: ۸۶۷ هزار نفر
  • کارشناسی ارشد ٩۷: ۷۳۶ هزار نفر
  • کارشناسی ارشد ٩۸: ۶۰۶ هزار نفر
  • کارشناسی ارشد ٩٩: ۶۹۱ هزار نفر
  • کارشناسی ارشد ۱۴۰۰: ۶۳۵ هزار نفر