قرعه‌کشی پنج جایزه نقدی 20۰,۰۰۰ تومانی

با ثبت نام در هر کدام از دوره های زیر، شانست رو در قرعه کشی جوایز قربان تا غدیر بالا ببر!

پکیج‌های ویژه کنکور مدیریت کسب و کار

20%
تخفیف
3,490,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف
2,079,000 تومان
25%
تخفیف
4,690,000 تومان
پیش ثبت نام
28%
تخفیف
7,900,000 تومان
پیش ثبت نام
16%
تخفیف
3,090,000 تومان
10%
تخفیف
1,690,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف
5,190,000 تومان
پیش ثبت نام
15%
تخفیف
2,690,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف
8,134,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف
8,064,000 تومان

پکیج‌های ویژه کنکور دکتری - عمومی

پیش ثبت نام
30%
تخفیف
5,278,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف
6,937,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف
6,937,000 تومان

پکیج‌های ویژه کنکور دکتری - روانشناسی (همه گرایش‌ها)

پیش ثبت نام
30%
تخفیف
8,274,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف
8,134,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف
8,134,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف
8,064,000 تومان
پیش ثبت نام
28%
تخفیف
7,900,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف
7,714,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف
7,511,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف
7,511,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف
7,511,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف
7,091,000 تومان

پکیج‌های ویژه کنکور دکتری - مدیریت (همه گرایش‌ها)

پیش ثبت نام
30%
تخفیف
8,134,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف
8,274,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف
6,188,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف
7,091,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف
6,188,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف
6,188,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف
7,091,000 تومان

نوگام را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: