تخفیفات پاییزه نوگام - نوگام
تخفیف‌های استثنائی نوگام

ویژه کنکور ارشد و دکتری ۱۴۰۲

کنکور ارشد MBA

دروس عمومی کنکور دکتری

کنکور ارشد و دکتری روانشناسی

کنکور ارشد و دکتری مدیریت

  • تدریس کامل درسنامه
  • ارائه برنامه تمرینی
  • ارتقای مهارت تست‌زنی و سرعت عمل
  • سرویس رفع اشکال
  • مشاهده فیلم کلاس‌ها به تعداد دفعات نامحدود
  • ارائه جزوه تایپ شده
تا ۴۰٪ تخفیف ویژه دروس عمومی و تخصصی خدمات کنکور ارشد و دکتری رشته‌های MBA، روانشناسی و مدیریت برای همه گرایش‌ها

کنکور ارشد مدیریت کسب‌وکار (MBA)

پیش ثبت نام
17%
تخفیف

پکیج کامل زبان MBA

شروع دوره از 24 تیر 1402
1,890,000 تومان
پیش ثبت نام
16%
تخفیف

پکیج کامل ریاضی عمومی

زمان شروع دوره از 15 تیر 1402
3,090,000 تومان
پیش ثبت نام
28%
تخفیف

پکیج کامل کنکور MBA

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
7,900,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف

پکیج کامل جیمت

شروع دوره از 22 تیر 1402
2,079,000 تومان

دروس عمومی کنکور دکتری

پیش ثبت نام
15%
تخفیف

پکیج کامل استعداد تحصیلی دکتری

شروع دوره از 7 مرداد 1402
2,690,000 تومان
پیش ثبت نام
30%
تخفیف

پکیج دروس عمومی کنکور دکتری

شروع دوره از 7 مرداد 1402
5,190,000 تومان
پیش ثبت نام
15%
تخفیف

پکیج کامل زبان عمومی دکتری

شروع دوره از 12 مرداد 1402
2,690,000 تومان

کنکور ارشد روانشناسی (همه گرایش‌ها)

پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مشاوره

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
4,524,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد روانشناسی عمومی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5,946,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد روانشناسی بالینی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5,946,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد روانشناسی تربیتی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
3,750,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد روانشناسی آموزش کودکان استثنایی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5,292,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد روانشناسی سنجش و اندازه‌گیری

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
4,284,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
1,668,000 تومان

کنکور دکتری روانشناسی (همه گرایش‌ها)

پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست دکتری روانشناسی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
6,972,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست دکتری مشاوره

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
6,018,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست دکتری روانشناسی تربیتی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5,598,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
4,704,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست دکتری سنجش و اندازه گیری

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
3,516,000 تومان

کنکور ارشد مدیریت (همه گرایش‌ها)

پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت منابع انسانی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
6,912,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت مالی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5,544,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت تکنولوژی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5,544,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت کارآفرینی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
6,438,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت بازرگانی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
6,438,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت صنعتی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5,544,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت دولتی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
6,612,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
6,438,000 تومان

کنکور دکتری مدیریت (همه گرایش‌ها)

پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
6,972,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست دکتری مدیریت دولتی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
7,092,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست دکتری مدیریت صنعتی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5,304,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
6,078,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5,304,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف

پکیج کامل درس و تست دکتری مالی

زمان دقیق شروع دوره اطلاع‌رسانی خواهد شد.
5,304,000 تومان
پیش ثبت نام
40%
تخفیف
6,078,000 تومان