سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۱۴۰۰ با پاسخ تشریحی

استعداد تحصیلی دکتری ۱۴۰۰

در سال ۱۴۰۰ داوطلبان ۷ گروه آزمایشی یعنی علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی، هنر، زبان، فنی و مهندسی در کنکور دکتری شرکت کردند. اگر شما داوطلبان گرامی دفترچه شماره ۲ آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۴۰۰ در گروه‌های آزمایشی مختلف را مشاهده نمایید، متوجه می‌شوید که تعداد سوالات استعداد تحصیلی در آن در سال دارای ۳۰ عدد بود. در حقیقت دفترچه استعداد تحصیلی دکتری ۱۴۰۰ با 30 سوال از درس زبان انگلیسی عمومی همراه بود. بنابراین هر کدام از این دروس دارای ۳۰ سوال بودند و مدت پاسخ‌گویی به این دفترچه یعنی این ۶۰ سوال، ۹۰ دقیقه بود. اما دفترچه استعداد تحصیلی دکتری ۱۴۰۰ شامل چه قسمت‌هایی می‌شود؟

سوالات کنکور استعداد دکتری ۱۴۰۰

اگر سوالات کنکور استعداد تحصیلی دکتری ۱۴۰۰ را مشاهده کنید، متوجه می‌شوید که برای هر کدام از گروه‌های آزمایشی مذکور سوالاتی در چهار بخش مجزا طراحی شده است. داوطلبان تمامی گروه‌های آزمایشی به جز گروه فنی و مهندسی در آزمون دکتری، ملزم به پاسخ‌گویی به سوالات بخش‌های درک مطلب، استدلال منطقی، تحلیلی و کمیتی بودند. نکته لازم به ذکر این است که نوع سوالات و بخش‌های مختلف سوالات این شش گروه آزمایشی یکسان بود اما خودِ سوالات این گروه‌ها با یکدیگر متفاوت بود. یعنی برای داوطلبان این شش گروه آزمایشی، شش دسته سوال متفاوت طراحی شده بود.

نوع سوالات استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی در سال 1400 کمی متفاوت از سایر گروه‌های آزمایشی بود. داوطلبان گروه فنی و مهندسی باید به سوالات بخش‌های درک مطلب، تحلیلی، کمیتی و تجسمی پاسخ می‌دادند. بنابراین سوالات استعداد دکتری ۱۴۰۰ برای تمامی گروه‌های آزمایشی دارای سه بخش مشترک درک مطلب، تحلیلی و کمیتی بود. تفاوت آزمون استعداد تحصیلی ۱۴۰۰ دکتری برای آن ۶ گروه آزمایشی با گروه فنی و مهندسی صرفاً در یک بخش بود؛ داوطلبان گروه‌های غیر از گروه فنی و مهندسی به بخش منطقی پاسخ می‌دادند در حالی که داوطلبان گروه فنی و مهندسی به جای بخش منطقی ملزم به پاسخ‌گویی به سوالات بخش تجسمی بودند.

پیشنهاد مطالعه: از 0 تا 100 منابع درس استعداد تحصیلی دکتری

تعداد سوالات گروه‌های آزمایشی مختلف

با دانلود رایگان سوالات استعداد تحصیلی دکتری با پاسخ تشریحی ۱۴۰۰ متوجه می‌شوید که برای تمامی گروه‌های آزمایشی در آزمون دکتری آن سال، ۳۰ سوال طراحی شده بود. اما لازم است بدانید که برای هر کدام از بخش‌های مختلف چند سوال طرح شد. جالب است بدانید که از آزمون سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ تعداد سوالات در بخش‌های مختلف هیچ تغییری نکرد و ثابت ماند.

با بررسی سوالات و پاسخ سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۱۴۰۰ متوجه می‌شوید که ۸ سوال مختص به بخش درک مطلب بود. قسمت استدلال منطقی دارای ۷ سوال بود. برای بخش تحلیلی ۸ سوال طراحی شد‌. قسمت کمیتی ۷ سوال را به خود اختصاص داد‌. بخش تجسمی نیز دارای ۷ سوال بود. اگر به جداول زیر نگاه کنید، متوجه می‌شوید که مجموع سوالات استعداد تحصیلی تمامی گروه‌ها در سال ۱۴۰۰ دقیقاً ۳۰ سوال بود.

سوالات استعداد تحصیلی 1400

لازم به ذکر است که پس از سال‌ها ثابت ماندن تعداد سوالات آزمون به صورت کلی و به صورت جداگانه در هر بخش، تعداد سوالات استعداد تحصیلی در کنکور دکتری در سال 1403 دچار تغییر شده است و به 25 سوال کاهش یافته است.

قسمت درک مطلب

اولین بخش از سوالات دفترچه استعداد تحصیلی دکتری ۱۴۰۰ مربوط به بخش درک مطلب بود. اگر شما داوطلبان گرامی اقدام به دانلود رایگان سوالات استعداد تحصیلی دکتری با پاسخ تشریحی ۱۴۰۰ نمایید، متوجه می‌شوید که داوطلبان گروه‌های مختلف در آن سال ملزم به پاسخ‌گویی ۸ سوال در این بخش بودند. در این بخش دو متن به داوطلب ارائه شد و از هر کدام از این متون ۴ سوال مطرح شد.

شما متقاضیان گرامی باید بدانید هنگامی که با بخش درک مطلب مواجه شدید، ابتدا باید با دقت زیاد متون را مطالعه نمایید و سپس به سوالاتی که از داخل متون مطرح شده‌اند، پاسخ دهید. پیشتر نیز اشاره کردیم که نوع سوالات مختلف گروه‌های آزمایشی به جز فنی و مهندسی یکسان هستند اما خود سوالات در این بخش‌ها برای گروه‌های مختلف متفاوت است. بنابراین ممکن است متونِ قسمت درک مطلب با توجه به گروه آزمایشی داوطلبان تعیین شود و در مورد موضوعی تخصصی باشد. تمامی داوطلبان گروه‌های مختلف باید به سوالات قسمت درک مطلب پاسخ دهند.

قسمت استدلال منطقی

بخش دوم سوالات استعداد تحصیلی دکتری سال ۱۴۰۰ مربوط به بخش استدلال منطقی بود که تمامی داوطلبان گروه‌های مختلف به جز گروه فنی و مهندسی باید به این سوالات پاسخ می‌دادند. اگر به حل سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۱۴۰۰ بپردازید، متوجه می‌شوید که برای این قسمت ۷ سوال طراحی شد. شما داوطلبان گرامی باید بدانید که برای پاسخ‌گویی به سوال‌های این بخش باید آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و برای پاسخ‌گویی به آنها، گزینه مناسب‌تر را انتخاب کنید‌.

این سوالات چندان ساده نیستند و معمولاً پیچیدگی‌های خاص خود را دارند. این مهارت و قدرت ذهنی شما است که در این مرحله از آزمون استعداد تحصیلی به کار می‌آید. هر کدام از سوالات این بخش شامل یک پاراگراف کوتاه است که معمولاً موضوعی عمومی دارد و شما باید با دقت آن را بخوانید و تجزیه و تحلیل نمایید. 

قسمت تحلیلی

از نام بخش تحلیلی مشخص است که سوالات این قسمت توانایی تحلیلی داوطلب را مورد سنجش قرار می‌دهند. اگر به بررسی پاسخ سوالات استعداد تحصیلی ۱۴۰۰ بپردازید، متوجه می‌شوید که این قسمت در مجموع دارای ۸ سوال است که در دو دسته ۴ سواله مطرح می‌شود. نوع پرسش‌های این بخش به گونه‌ای است که چند متغیر برای داوطلب تعریف می‌شود و قوانینی برای آنها در نظر گرفته می‌شود. این متقاضی است که باید با توجه به قوانین تعریف شده و فرضیات و احتمالات، به تحلیل موضوع بپردازد و به سوالات پاسخ دهد. شما متقاضیان عزیز برای پاسخ‌گویی به این قسمت نیاز به دقت، تمرکز و قدرت تجزیه و تحلیل بالایی دارید.

قسمت کمیتی

آخرین بخش از سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری در سال ۱۴۰۰ مربوط به قسمت کمیتی بود. در آزمون استعداد تحصیلی این سوالات در دسته‌های مختلف هوش، حل مسئله، مقایسه‌ای و محاسباتی مطرح می‌شوند. این قسمت برای سنجش توانایی حل مسئله داوطلب طراحی می‌شود. همان‌طور که پیشتر نیز ذکر شد برای این قسمت در این آزمون ۷ سوال مطرح شد.

قسمت تجسمی

با بررسی کلید سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۱۴۰۰ گروه‌ فنی و مهندسی و سال‌های بعد از آن، متوجه می‌شوید که سوالات قسمت تجسمی فقط برای گروه فنی و مهندسی طراحی می‌شود. در حقیقت همیشه داوطلبان گروه فنی و مهندسی به جای سوالات بخش استدلال منطقی به سوالات بخش تجسمی پاسخ می‌دهند‌. سوالات این قسمت قدرت تجسم، هوش تصویری و میزان دقت داوطلب را می‌سنجد. سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۱۴۰۰ برای گروه فنی و مهندسی دارای ۷ سوال در قسمت تجسمی بود.

پیشنهاد مطالعه: بررسی همه جانبه بهترین کتاب استعداد تحصیلی دکتری

پیشنهاد نوگام

پیش از آنکه برای دانلود سوالات و حل سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۱۴۰۰ اقدام نمایید، باید بدانید که یادگیری درس استعداد تحصیلی چگونه است. شما داوطلبان گرامی باید برای مطالعه درس استعداد تحصیلی مانند سایر دروس برنامه‌ریزی و روند مطالعاتی درستی را پیش گیرید. در این روند مطالعاتی درست ابتدا باید درسنامه را به خوبی بیاموزید؛ سپس به مرور درسنامه بپردازید تا مطالب به صورت کامل در ذهن شما تثبیت شوند. در مرحله آخر نوبت به تست زنی و ارتقای مهارت‌های تستی می‌رسد. شما داوطلبان عزیز با گذراندن این روند مطالعاتی، می‌توانید در کنکور کتبی دکتری به سوالات استعداد تحصیلی پاسخ دهید. به همین منظور مرکز آموزشی نوگام در راستای همین روند مطالعاتی دوره‌های درس و تست استعداد تحصیلی، حل تمرین استعداد تحصیلی، نکته و تست استعداد تحصیلی را به شما ارائه می‌دهد.

درس و تست استعداد تحصیلی

فاز اول مطالعاتی درس و استعداد تحصیلی، همین کلاس درس و تست است که در مدت ۴۴ ساعت ارائه می‌شود. داوطلب در این ۴۴ ساعت به یادگیری درسنامه می‌پردازد. در این دوره تست‌های منتخبی نیز بررسی می‌شود. از مزایای شرکت در کلاس درس و تست استعداد تحصیلی می‌توان به تدریس کامل درسنامه، در اختیار داشتن جزوه تایپ شده، حل برنامه تمرینی و سرویس رفع اشکال اشاره کرد.

حل تمرین استعداد تحصیلی

داوطلب که فاز اول مطالعاتی را پشت سر گذاشت و درسنامه را به خوبی آموخت، در این مرحله باید به مرور درسنامه بپردازد تا مطالب در ذهن او تثبیت شود. به همین منظور کلاس حل تمرین استعداد تحصیلی در ۱۴ ساعت برگزار می‌شود که حدود ۱۵۰ سوال و کلید سوال استعداد تحصیلی با داوطلب تمرین می‌شود.

نکته و تست استعداد تحصیلی

دوره نکته و تست استعداد تحصیلی که در ۲۴ ساعت برگزار می‌شود، فاز آخر برنامه‌ریزی مطالعاتی داوطلب است. در این کلاس داوطلب می‌آموزد که چگونه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سوالات آزمون پاسخ درست دهد. در حقیقت هدف از برگزاری این دوره، ارتقای مهارت‌های تست زنی و بالا بردن سرعت عمل داوطلب در آزمون است.